Czym jest FENG? Jak przygotować firmę na pozyskanie dotacji z FENG?

Przugotowanie firmy do pozyskania dotacji z FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w skrócie FENG, to program wsparcia finansowego dedykowany nowoczesnym przedsiębiorstwom, którego budżet wynosi aż 37,1 mld zł. W ramach FENG oferowane są różne formy wsparcia, takie jak dotacje, instrumenty kapitałowe, finansowe, gwarancje oraz instrumenty, które łączą w sobie cechy finansowania zwrotnego i dotacyjnego. Czym dokładnie jest FENG? W jaki sposób przygotować firmę na pozyskanie dotacji z tego programu? W poniższym artykule przedstawiamy pakiet szczegółowych informacji.

FENG – co to jest?

Polscy przedsiębiorcy od lat mogą korzystać ze wsparcia w ramach funduszy europejskich i przeznaczać je na prowadzenie badań, wprowadzanie innowacji oraz nowych technologii. 

FENG, czyli Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to program, który pozwala na pozyskanie finansowania wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom, którzy chcą zdynamizować swoją działalność. Większość programu jest dedykowana zarówno mikro, małym, średnim jak i dużym podmiotom gospodarczym.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) zastąpił wcześniej funkcjonujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), który miał na celu wspierania przedsiębiorców w zakresie badań, rozwoju i implementacji innowacji. Budżet programu FENG wynosi aż 37,1 mld zł. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą liczyć na:

  • dotacje,
  • instrumenty finansowe,
  • instrumenty gwarancyjne,
  • instrumenty kapitałowe,
  • instrumenty, które łączą w sobie cechy finansowania zwrotnego i dotacyjnego.

Priorytety programu FENG

Program składa się z czterech priorytetów. Mianowicie:

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców (tzw. ścieżka SMART). Sprowadza się do zapewnienia finansowania w ramach B+R, wdrażania nowych rozwiązań, niezbędnej infrastruktury do prowadzenia badań, rozwijania kompetencji, automatyzacji oraz robotyzacji firm. Budżet modułu to 4,3 mld euro.
  2. Środowisko przyjazne innowacjom. Ten priorytet ma na celu wspieranie projektów wyróżniających się strategicznym znaczeniem dla polskiej gospodarki. Chodzi o rozbudowę publicznej infrastruktury badawczej oraz wzmacnianie potencjału, jaki drzemie w instytucjach otoczenia biznesu. Budżet wynosi tu 2,7 mld euro.
  3. Zazielenienie przedsiębiorstw. Priorytet ten skupia się na tym, by firmy mogły efektywnie realizować cele zapisane w Europejskim Zielonym Ładzie dotyczące zielonej transformacji gospodarki, neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Budżet to 800 mln euro.
  4. Pomoc techniczna. Jego cechą wyróżniającą jest zagwarantowanie wsparcia dla podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego oraz ułatwienie procedury ubiegania się o środku z programu. Budżet to 159 mln euro (to już nie jest dla przedsiębiorstw, więc znaczenie jest znikome).

Jak przygotować się do złożenia wniosku – praktyczne wskazówki

O uzyskanie wsparcia będą mogli ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności B+R i innowacyjnej – wielkość firmy nie ma tutaj znaczenia. Nie jest też istotne to, czy projekt będzie realizowany samodzielnie, czy w ramach konsorcjum. 

Aby właściwie przygotować się do wystartowania w naborze, należy starannie przygotować wniosek, opracować szczegółowy plan projektu zawierający jego cel, zakres, plan realizacji, szacowane koszty oraz pożądane rezultaty.

Ale… z praktycznego punktu widzenia te 3 kroki dość duże są niezmiernie ważne, by dobrze go potem poprowadzić.

Po pierwsze to kwestia dobrego doboru celu projektu i  sprawdzenie, czy w ogóle się wpisuje w zapisy danego konkursu (i czy wpisuje się w wytyczne czy priorytety FENG).

Po drugie to kwestia przeanalizowania zapisów umowy o dofinansowanie, jaką trzeba będzie podpisać, gdy już przejdzie się przez etap wnioskowania.

Po trzecie przeanalizować różne scenariusze sytuacji, jakie mogą się natrafić w trakcie realizacji projektu (analiza ryzyka). Warto uczyć się na błędach… najlepiej na nie swoich.

O niektórych sytuacjach dość nietypowych poczytasz tutaj na stronie  rozliczanie.com – case study.

Realizacja projektu wiąże się też z koniecznością raportowania dużej ilości danych, dużą biurokracją, a tym samym zwiększeniem nakładów pracy. Przygotuj się na to!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close