Premie dla młodych rolników

las w zime

Wciąż można uzyskać pomoc związaną z otwieraniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. To bardzo dobre wieści rolnicze dla rozwijającej się polskiej gospodarki. Zgodnie z wytycznymi ARiMR każdy młody rolnik może starać się o uzyskanie dofinansowania w wysokości aż 150 tysięcy złotych. Żeby uzyskać tą premię, warto się solidnie przygotować, a czasu już niedużo, zbliża się bowiem termin składania wniosków, który przypada na luty 2021.

Kto może otrzymać premię?

Każdy młody rolnik, który chciałby rozwijać swoje gospodarstwo, a spełni warunki przyznania premii, może starać się o pozyskanie dofinansowania. Kwota, o jaką się będą ubiegać rolnicy, to aż 150 tysięcy złotych. Premia ma stanowić skuteczną zachętę dla młodych gospodarzy do rozwijania własnego rolniczego biznesu. Zanim jednak dojdzie do składania wniosku, warto zapoznać się z warunkami do spełnienia – zarówno przed otrzymaniem płatności, jak i po nim.

Przede wszystkim biznesplan

Do wniosku o premię należy dołączyć biznesplan, który musi zawierać: wykaz gruntów należących do rolnika, spis maszyn (wraz z ofertami sprzętów, które będą zakupione w ramach dofinansowania), a także listą sprzętów i budynków, które są już w posiadaniu rolnika. Oprócz tego wymaga się określenia rodzaju sprzedaży i produkcji, jak również przewidywanych kosztów z nimi związanych. Pamiętajmy, że jeśli planuje się nowe pomieszczenia, wówczas konieczne jest okazanie stosownych pozwoleń budowlanych. Rentowność nowego gospodarstwa powinna się powiększyć minimum o 10%, a wielkość gospodarstwa powinna wynieść minimum średnią województwa. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji przedłożonego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, ale nie później niż do dnia, w którym upłynie dokładnie 3 lata od daty wypłaty pierwszej raty premii.

Warunki przyznania premii

Jak donoszą najnowsze wieści rolnicze, dofinansowanie uzyska osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i nie przekroczyła 40. roku życia. Wnioskodawca musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązać się do ich uzupełnienia. Osoba, która ubiega się o pomoc finansową, winna także rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego jeszcze przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie dawniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Jako prowadzenie działalności gospodarskiej rozumie się okres od dnia, gdy wnioskujący stał się właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar użytków rolnych.

Mamy też bardzo dobre wieści rolnicze dla beneficjentów dofinansowania, którzy odziedziczyli gospodarstwo. Okazuje się, że Agencja ma wobec nich trochę inne wymagania. O przyznanie premii może starać się osoba, która objęła w posiadanie użytki rolne poprzez dziedziczenie, a jednocześnie składała wnioski o dopłaty bezpośrednie przed dniem, w którym rozpoczęła prowadzenie działalności, ale nie wcześniej niż w okresie pięciu lat poprzedzających dzień rozpoczęcia działalności rolniczej.

Uprzedzamy wnioskodawców, którzy mają zaplanowane zawarcie związku małżeńskiego – obiegowe wieści rolnicze głoszą, że lepiej jest poczekać ze sformalizowaniem związku z osobą, która jest właścicielem gospodarstwa od ponad 24 miesięcy, ponieważ w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a wydaniem decyzji o przyznaniu premii, ARiMR weryfikuje również okres posiadania gospodarstwa przez małżonka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close